Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Psihijatrija

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, dijagnozom, lečenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, emocionalnih problema i poremećaja ponašanja. Lekari specijaliste psihijatrije koriste farmakoterapiju (lekove), psihoterapiju (terapiju razgovorom) i druge metode, uz individualni pristup svakom pacijentu. Psihoterapija je oblik terapije koja se koristi za poboljšanje mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja pojedinca, a uključuje razgovor između klijenta i terapeuta kako bi se razumele i rešile emotivne, mentalne ili psihološke poteškoće. Terapija se prilagođava specifičnim potrebama, ciljevima i karakteristikama svakog pojedinca.

Psihoterapija može biti korisna za različite probleme, uključujući depresiju, anksioznost, traumu, poremećaje ishrane, bolesti zavisnosti, probleme sa samopouzdanjem i mnoge druge. Ključna prednost psihoterapije je pružanje sigurnog okruženja za razgovor o problemima, istraživanje dubljih uzroka emocionalnih poteškoća i razvijanje strategija za njihovo prevazilaženje.

Kada se javiti psihijatru?

Neke od najčešćih psihijatrijskih bolesti i tegoba su:

 • Depresija: Stanje koje karakteriše duboka tuga, gubitak interesovanja za aktivnosti i promjene u apetitu i spavanju.
 • Anksiozni poremećaji: Uključuju generalizovanu anksioznost, panične napade, fobije i opsesivno-kompulzivni poremećaj.
 • Šizofrenija i psihoza: Predstavlja kompleksan mentalni poremećaj koji obično karakteriše poremećaj mišljenja, percepcije, emocija i ponašanja.
 • Bipolarni poremećaj: Karakteriše promene raspoloženja od epizoda depresije do epizoda manije ili hipomanije.
 • PTSP (Posttraumatski stresni poremećaj): Reakcija na traumatski događaj s intenzivnom anksioznošću, noćnim morama i izbegavanjem okidača.
 • Alkoholizam i druge bolesti zavisnosti
 • Gojaznost: Epidemija ovog oboljenja je u stalnom porastu širom sveta sa brojnim posledicama na različitim nivoima funkcionisanja, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom. Cilj psihoterapije gojaznosti nije samo gubitak na telesnoj težini, već mnogo značajnije otkrivanje uzroka gojaznosti uz razvijanje osećanja samopoštovanja i samovrednovanja. Još značajniji cilj psihoterapije je naučiti sebe da motivišete kako da budete istrajni u promenama iz dana u dan.
 • Demencija sa pratećim ponašajnim izmenama (uznemirenost, nesanica, deluzije, halucinacije): progresivno propadanje intelektualnih sposobnosti i viših mentalnih funkcija ( inteligencija, mišljenje, govor, pamćenje, učenje…) usled određenih organskih uzroka. Uključuje Alchajmerovu demenciju, vaskularnu demenciju, demenciju Levijevih tela, Pikovu demenciju, demenciju u Parkinsonovoj i Hantigtonovoj bolesti.
 • Poremećaj prilagodjavanja i akutna reakcija na stres
 • Mentalne retardacije sa izmenama ponašanja koje zahtevaju tretman i lečenje
 • Poremećaji ličnosti: dugotrajni i neadekvatni obrasci sopstvenog iskustva i ponašanja koji se značajno razlikuju od očekivanog u odgovarajućoj kulturi u domenu kognicije, emocionalnog reagovanja, socijalnih odnosa, kontrole impulsa. Javljaju se još u ranoj adolescenciji i dovode do značajnog oštećenja socijalnog i radnog funkcionisanja.
 • Razgovor sa psihijatrom i psihoterapija korisna je za sve osobe koje žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, razumeju sebe bolje i nauče strategije za prevenciju eventualnih problema. Ova vrsta podrške može doprineti očuvanju i unapređenju opšteg blagostanja i kvaliteta života.

Usluge

 • Specijalistički pregled psihijatra sa propisivanjem terapije
 • Psihoterapija
 • Kognitivna psihoterapija gojaznosti
 • Psihološko testiranje

Lekari

Dr Snežana Kostadinović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut

Dr Snežana Kostadinović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut
Dr Ivana Tešanović, specijalista psihijatrije

Dr Ivana Tešanović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut

Dr Slavica Tomić

Specijalista neuropsihijatrije