Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Kardiologija

Subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova. U svetu, a i kod nas, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti, a obuhvataju širok spektar stanja, uključujući koronarnu bolest srca, povišen krvni pritisak (arterijsku hipertenziju), srčane aritmije, bolesti srčanih zalistaka, urođene srčane mane, insuficijenciju srca i druge poremećaje. Tim kardiologa poliklinike Panajotović u Nišu čine lekari sa bogatim kliničkim iskustvom, koji kroz najsavremenije dijagnostičke procedure i individualizovane terapijske pristupe, rade na postizanju najboljih mogućih rezultata za svakog pacijenta. Naši kardiolozi su posvećeni i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, radeći na identifikaciji i modifikaciji faktora rizika, kao i edukaciji pacijenata o zdravim životnim navikama, uz redovne kardiološke preglede.

Kada se javiti kardiologu

Pregled kardiologa može biti potreban ukoliko imate simptome srčane bolesti, kao i radi prevencije ili praćenja već utvrđene bolesti.

 • Bol, stezanje, pritisak ili nelagoda u grudima može biti znak ishemijske bolesti srca (uključujući stabilnu ili nestabilnu anginu pektoris i infarkt miokarda), i trebalo bi hitno konsultovati kardiologa.
 • Problemi sa disanjem: otežano disanje i gušenje, prilikom napora ili u miru, kao i oticanje nogu i stomaka, umor, nesvestica i vrtoglavica mogu biti znak srčane slabosti.
 • Nepravilan srčani rad (aritmije, palpitacije): snažno lupanje srca, preskakanje, ubrzan srčani rad.
 • Visok krvni pritisak (arterijska hipertenzija): osobe sa visokim krvnim pritiskom, posebno ako nije adekvatno kontrolisan, trebalo bi da obavljaju redovne kardiološke preglede kako bi se na vreme otkrile moguće komplikacije.
 • Povišen holesterol i trigliceridi (masnoće u krvi): Osobe sa povišenim vrednostima holesterola imaju povećan rizik od nastanka srčanih bolesti. 
 • Pušenje: pušenje je značajan faktor rizika za kardiovaskularne i druge bolesti. 
 • Porodična anamneza srčanih bolesti: ako je neko u porodici oboleo od srčanih bolesti, naročito ako je član porodice imao srčani udar ili druge ozbiljne probleme sa srcem, pregled kardiologa je preporučljiv. 
 • Moždani udar: najčešći uzrok šloga su kardiovaskularne bolesti
 • Redovni kontrolni pregledi, naročito kod osoba koje su imale hirurški zahvat ili intervenciju na srcu: koronarni bypass, stent i drugo.

Usluge

 • Specijalistički pregled sa EKG monitoringom
 • Holter EKG-a, trokanalni i dvanaestokanalni
 • Telemetrijski holter EKG-a (višednevni “real time” monitoring srčanog rada)
 • Holter monitoring krvnog pritiska
 • Ultrazvuk srca – ehokardiografija
 • Test fizičkog opterećenja srca – ergometrija (ERGO test)
 • EHO stres test

Lekari

Prim. dr Teodora Stanojlović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Prim. dr Teodora Stanojlović

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije
Prof. dr sci. med. Tomislav Kostić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Prof. dr sci. med. Tomislav Kostić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije
asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije