Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Prof. dr sci. med. Biljana Radovanović Dinić

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. 

Radi na Klinici za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, gde obavlja funkciju načelnika Intenzivne nege. Specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterohepatologije.

Od dijagnostičkih procedura radi: endoskopske procedure (ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija sa različitim intervencijama), UZ pregled abdomena i endoskopski ultrazvuk.

Radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu kao redovni profesor na katedri Interna medicina i zdravstvena nega. Šef je UNO zdravstvena nega. Autor je i koautor oko 200 naučno istraživačkih radova publikovanih u domaćim i inostranim časopisima.

Autor je i koautor u nekoliko udžbenika i monografija. Učestvovala je kao predavač na brojnim stručnim nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Predsednik hepatološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Njenu punu biografiju možete videti ovde.

Prof. dr sci. med. Biljana Radovanović Dinić, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

Prof. dr sci. med. Biljana Radovanović Dinić

Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije