Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Dr Slavica Nikolić

O lekaru

Dr Slavica Nikolić je lekar specijalista radiologije sa bogatim kliničkim iskustvom. Bavi se ultrazvučnom i kolor dopler dijagnostikom, pored ostalih radioloških dijagnostičkih modaliteta.

dr Slavica Nikolić, specijalista radiologije

Dr Slavica Nikolić

radiologija
Specijalista radiologije