Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Dr Radica Đokić

O lekaru

Dr Radica Đokić, specijalista dermatovenerologije
dermatologija
Specijalista dermatovenerologije