Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković

O lekaru

Asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković je lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1994. godine sa prosečnom ocenom 9.70. Specijalizaciju iz Interne medicine završila je 2000. godine, a užu specijalizaciju iz Kardiologije 2013. Doktorat iz Kardiologije odbranila je 2009. godine. Na Klinici za Kardiologiju UKC Niš, u koronarnoj jedinici, radi od 1995. godine. Trenutno je na poziciji Načelnika odseka za prijemnu, specijalističku, konsultativnu službu i neinvazivnu dijagnostiku. Od 2013. godine vodi školu ehokardiografije. Za asistenta sa doktoratom na predmetu Interna medicina, Medicinskog fakulteta u Nišu, izabrana je 2022.

Punu biografiju možete videti ovde.

asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Asist. dr sci. med. Danijela Đorđević Radojković

kardiologija
Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije