Naš tim

O nama

Naš stručni tim sprovodi i prati proces kontinuirane medicinske edukacije, kao i dostignuća savremene medicine. Posvećen je pacijentima stručno i ljudski. Stoga se nadamo da delite naše mišljenje u vezi sa toplim, humanim prijemom sestara i lekara. U Poliklinici je stalno zaposleno osam medicinskih sestara i laboranata i sedam lekara.

Naš tim
Dr Zorica Panajotović
spec. anestezilogije i reanimacije
Dr Irina Pešić
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Vera Dimić
spec. ginekologije i akušerstva (subspec.perinatologije)
Prim dr Teodora Stanojlović
spec. interne med., subspecijalista kardiologije
Dr Snežana Stamenković
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Ivan Simonović
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Slavica Tomić
spec. neuropsihijatrije
Dr Rade Arsić
gastroenerolog
Prim dr Radiša Vitas
gastroentero hepatolog
Dr Snežana Kostadinović
psihijatar, psihoterapeut
Dr Mirjana Cvetković
spec. ginekologije
Dr Bratislav Pejić
spec. urologije
Dr Saša Jovanović
magistar kliničke imunologije i alergologije, pneumoftijiolog
Prim dr Sonja Tasić
spec. radiologije
Dr Goran Milošević
spec. anesteziologije i reanimacije
dr Danijela Stojić
spec. Interne medicine
dr Vesna Mitić
spec. radiologije
Marija Mitić
medicinska sestra
Violeta Randjelović
medicinska sestra
Dušica Marković
medicinska sestra
Irena Đorđević
medicinska sestra