Naš tim

O nama

Naš stručni tim sprovodi i prati proces kontinuirane medicinske edukacije, kao i dostignuća savremene medicine. Posvećen je pacijentima stručno i ljudski. Stoga se nadamo da delite naše mišljenje u vezi sa toplim, humanim prijemom sestara i lekara. U Poliklinici je stalno zaposleno osam medicinskih sestara i laboranata i sedam lekara.

Naš tim
Dr Zorica Panajotović
spec. anestezilogije i reanimacije
Dr Irina Pešić
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Vera Dimić
spec. ginekologije i akušerstva (subspec.perinatologije)
Prim dr Teodora Stanojlović
spec. interne med., subspecijalista kardiologije
Dr Snežana Stamenković
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Ivan Simonović
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Slavica Tomić
spec. neuropsihijatrije
Prim dr Radiša Vitas
gastroentero hepatolog
Dr Dejan Aleksovski
Internista-gastroenterohepatolog
Dr Snežana Kostadinović
psihijatar, psihoterapeut
Dr Mirjana Cvetković
spec. ginekologije
Dr Bratislav Pejić
spec. urologije
Dr Saša Jovanović
magistar kliničke imunologije i alergologije, pneumoftijiolog
Dr Toma Stamenić
spec. urologije
Prim dr Sonja Tasić
spec. radiologije
Dr Goran Milošević
spec. anesteziologije i reanimacije
Dr Sonja Stamenić
spec. anesteziologije i reanimacije
Prof. dr sc. med. Svetlana Pavlović
spec. anesteziologije i reanimacije
Dr Danijela Stojić
endokrinolog, spec. interne medicine
Marija Mitić
medicinska sestra
Violeta Randjelović
medicinska sestra
Dušica Marković
medicinska sestra
Irena Đorđević
medicinska sestra