Naš tim

O nama

Naš stručni tim sprovodi i prati proces kontinuirane medicinske edukacije, kao i dostignuća savremene medicine. Posvećen je pacijentima stručno i ljudski. Stoga se nadamo da delite naše mišljenje u vezi sa toplim, humanim prijemom sestara i lekara. U Poliklinici je stalno zaposleno osam medicinskih sestara i laboranata i sedam lekara.

Naš tim
Dr Zorica Panajotović
spec. anestezilogije i reanimacije
Dr Irina Pešić
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Vera Dimić
spec. ginekologije i akušerstva (subspec.perinatologije)
Prim dr Teodora Stanojlović
spec. interne med., subspecijalista kardiologije
Dr Snežana Stamenković
spec. ginekologije i akušerstva
Dr Slavica Tomić
spec. neuropsihijatrije
Dr Neša Grozdanović
spec. medicinske biohemije
Dr Rade Arsić
gastroenerolog
Prim dr Radiša Vitas
gastroentero hepatolog
Dr Snežana Kostadinović
psihijatar, psihoterapeut
Dr Mirjana Cvetković
spec. ginekologije
Dr Bratislav Pejić
spec. urologije
Dr Vesna Mitić
internista – kardiolog
Dr Saša Jovanović
magistar kliničke imunologije i alergologije, pneumoftijiolog
Prim dr Sonja Tasić
spec. radiologije
Dr Đenka Anđelković
spec. anesteziologije i reanimacije
Marija Mitić
medicinska sestra
Marija Miletić
medicinska sestra
Mirela Milošević
medicinska sestra
Violeta Randjelović
medicinska sestra
Dušica Marković
medicinska sestra
Irena Đorđević
medicinska sestra
Prim.dr Olivera Skakić
spec.neuropsihijatar
Dr sci med Boban Biševac
neurolog - subspecijalista epileptolog